logo

SPM Prinsip Perakaunan

Penyata Kewangan
Weekly class
SPM Prinsip Perakaunan
RM 280.00/month
RM 70.00/hour

Available Sessions

Course Highlights

Meets 1 time per week
1 learner per class
60 minutes per session
Online class (via Zoom / Google Meet)
Communicates in English, Simplified Chinese, Malay

About this course

Pelajar akan diperkenalkan kepada Penyata Kewangan milikan tunggal dan syarikat. Akaun perkongsian akan dibincang.

Kelas ini mementingkan pengajian kertas SPM tahun lepas